Octombrie 2020

Aprilie 2021

👉 Ședința de consilu local din 21.04.2021, ora 8.00.
⚠️ În această ședința se supune „dezbaterii” și aprobării bugetul local.
‼ Pe cei care încă mai cred „poveștile conducătorului iubit”, ii invit să participe la această ședința de consiliu și să se convingă ca EU NU AM „tăiat sau oprit plata indemnizațiilor, indiferent de natura lor”, întrucât aprobarea bugetului va avea loc în ședința din 21.04.2021, iar MAJORITATEA va hotărî cu privire la acest subiect.

📢 Ședința de consiliu din 21.04.2021.
‼ Raport asupra aspectelor dezbătute în această ședință.
1. Aprobarea procesului verbal anterior – Pentru că nu se publică pe site-ul oficial al primăriei, nu există posibilitatea verificării conținutului său astfel încât să votezi in cunoștință de cauza.
Se refuză constant citirea procesului verbal din ședința anterioara de catre secretarul primăriei, dar la INSISTENȚELE CONSILIERILOR VERZI, am reușit să aflam conținutul său.
2. Aprobarea bugetului local pentru 2021.
La acest proiect de buget Consilierii Verzi au depus o contestație care potrivit codului administrativ trebuia comunicată și celorlalti consilieri locali, supusă dezbaterii și apoi votului. Evident că acest lucru nu s-a întâmplat!‼‼‼
‼Am solicitat în ședință să DEZBATEM proiectul de buget pe capitole și subcapitole, astfel încât să putem înțelege mai bine ce reprezintă fiecare sumă alocată și să putem vota în cunoștință de cauza și în deplină legalitate.
Evident că nici acest lucru nu s-a întâmplat. ‼‼‼
Având în vedere că un subiect precum proiectul de buget este unul de maximă importanță iar lipsa dezbaterii lui crează suspiciuni, am votat „abținere”.
👉 Ordinea de zi a fost ca de obicei suplimentata direct în ședința, cu urmatoarele subiecte:
1. Asfaltare str. Vlad Țepeș- consilierii verzi au votat „pentru”.
2. Susținerea unei Asociații pentru gestionarea deșeurilor- votul nostru a fost „pentru”.
3. Contracte pentru servicii juridice, fond funciar și asistență socială – subiect neclarificat de catre primar la solicitarea noastra – votul a fost ” abținere”.
4. Proiect privind ridicarea unui gard în jurul clădirii ce are ca destinație finală „sediu primărie”, deși nu se știe în ce secol se va finaliza 🧐 – votul nostru a fost „pentru”.
5. Bilanț contabil pe anul 2020 – subiect neclarificat la solicitarea noastră- votul nostru a fost ” abținere”.
6. Proiect privind desfășurarea unei competiții sportive canine – votul nostru a fost „pentru „.
7. Aprobarea PRODUSELOR DE PAȘTE ce le distribuie primarul cetățenilor – la solicitarea noastră cu privire la suma alocată din bugetul local pentru aceste produse, NU AM PRIMIT RASPUNS – votul nostru a fost „abținere”.
Toate proiectele supuse dezbaterii în această ședință AU FOST APROBATE, întrucât majoritatea PNL a votat cu „pentru”, fără nicio ezitare!
Având în vedere cele expuse mai sus, vă solicităm implicare cu privire la modul de gestionare a bugetului local și participare efectivă la ședințele de consiliu.
VERZII VĂ DORESC SĂRBĂTORI BINECUVÂNTATE!