Octombrie 2020

Mai 2021

‼Ședința de consiliu 28.05.2021!

👉ȘEDINȚA CONSILIULUI LOCAL AFUMAȚI, DIN DATA DE 28.05.2021.
✍ORDINEA DE ZI COMUNICATĂ PRIN CONVOCATOR:
1. Aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare, din 21.04.2021 – votat în unanimitate
2. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din 10.05.2021 – votat în unanimitate
3. Aprobarea execuției bugetare pe trim.1, anul 2021 – lipsa explicațiilor pe categorii privind veniturile și cheltuielile a determinat opozitia să se abțină. A fost aprobat de către majoritatea pnl prezentă.
4. Aprobarea desemnarii unui reprezentant din partea Consiliul Local în vederea achiziționării terenului situat în str. Mihai Bravu nr. 63 A. Au fost propuși Dna. Voicu Elena, consilier PNL și Dl. Pena Marian Traian, consilier PSD. În urma votului exprimat a fost aleasă dna. Voicu Elena.
‼ Ordinea de zi a fost suplimentată cu încă 16 puncte ce nu au fost menționate pe convocator și nici comunicate până la data și ora ședinței.
☝️Materialele aferente acestor subiecte suplimentare nu au fost puse și la dispoziția consilierilor din opoziție, astfel încât au fost încălcate disp. art.134 alin. 5 din Codul Administrativ.
‼ PUNCTELE SUPLIMENTARE AU FOST:
1. Modificarea actului constitutiv Apă și Canal, în sensul majorării capitalului social – votat în unanimitate.
2. Aprobare raport evaluare teren situat in str. Mihai Bravu nr. 63 A – votat în unanimitate.
3. Stabilirea de sancțiuni contravenționale pentru cei care arunca gunoi în alte locuri decât cele special amenajate – votat în unanimitate.
✅ Mențiune – ÎN DATA DE 21.04.2021 CONSILIERII VERZI AU FORMULAT ADRESA NR. 13807, PRIN CARE SOLICITAU SĂ LE FIE COMUNICAT NR. DE SANCȚIUNI CONTRAVENȚIONALE APLICATE CELOR CARE ARUNCA GUNOI.
✅CA URMARE A ACESTEI ADRESE, LA CARE EVIDENT NU S-A PRIMIT RASPUNS, TOTUȘI PRIMARUL A SUPUS APROBARII LUAREA UNOR ASTFEL DE SANCȚIUNI.
✅ ÎN POSTARE ESTE ATAȘATĂ ADRESA MENȚIONATĂ.
4. Anularea creanțelor fiscale în temeiul unor sentințe judecatoresti – votat în unanimitate.
5. Anularea evenimentului 1 IUNIE 2021 – votat în unanimitate.
6. Acordarea de premii elevilor pentru rezultate deosebite în anul școlar 2020-2021 – votat în unanimitate.
7. Actualizarea și cadastrarea Str. Iasomiei și str. Radu de la Afumați – votat în unanimitate.
8. Donație teren către Consiliul Local – votat în unanimitate.
9. Completare HCL 138/2020 cu sancțiunile pecuniare impotriva celor care aruncă gunoi – votat în unanimitate.
10. Raport evaluare str. M. Sadoveanu – votat în unanimitate.
11. Aprobare documentație în vederea extinderii rețelei de canalizare pe Sos. Petrachioaia – votat în unanimitate.
12. Aprobarea cursuri de pregătire profesională pentru angajații primăriei și consilierii locali– votat în unanimitate.
‼13. SUPUNEREA LA VOT A PROIECTULUI CONSILIERILOR PATRDIDULUI VERDE CE A AVUT CA OBIECT REALIZAREA INFRASTRUCTURII DE PRELUARE A APELOR PLUVIALE – PROIECT RESPINS – 8 VOTURI ÎMPOTRIVA DIN PARTEA PNL ȘI 5 PENTRU DIN PARTEA OPOZIȚIEI.
☝️ MOTIVAREA A FOST CĂ NU TREBUIE SĂ NE COMPARAM CU OTOPENIUL SAU TUNARIUL. CĂ MODELUL DE ȘANȚURI EXISITENT ÎN AFUMAȚI ESTE FOARTE BUN. DECI NU AVEM NEVOIE DE ȘANȚURI MODERNE ȘI PRACTICE.
14. Aprobarea a doua cereri PUZ – votat în unanimitate
⚠️ Ajutoare:
1. Marin Nicoleta – 2000 lei
2. Gheorghe Petra – 3000 lei
3. Stancu Floarea – 1500 lei
4. Tudor Petra – 2000 lei
5. Marcu Gabriel – 1500 lei
6. Tudor Elisabeta – 1500 lei
7. Ilie Ilie – 2000 lei
8. Saulea Nicoleta – 2000 lei
9. Marcu Mariana – 2000 lei
10. Saulea Viorel – 2500 lei
11. Boicescu Evelina – 2500 lei
‼Toate aceste ajutoare au fost solicitate din motive medicale, însă nu ne-a fost prezentat nici un document în susținerea lor. Au fost aprobate cu votul majorității PNL, opoziția s-a abținut.
1. Nedea Nela ajutor pentru incendiu – 5000 lei
2. Ionita Marian ajutor pentru incendiu – 9500 lei
Acestea au fost votate în unanimitate.