Octombrie 2020

Decembrie 2020

 

In data de 17.12.2020 a avut loc ședința ordinară a Consiliului Local Afumati.

Ordinea de zi comunicată prin convocator a avut un numar de 6 proiecte propuse de primar, la punctul 7 regasindu-se capitolul „Diverse”.

Ca la majoritatea ședințelor, ordinea de zi a fost completată cu mai multe problematici, la cea din 17 Decembrie acestea fiind în număr de 10, punând, astfel, consilierii în imposibilitate de a cunoaște din timp subiectele, de a le analiza cu toată seriozitatea și a se pronunța în cunoștință de cauză la acordarea sau nu a votului pe acestea.

  1. Principalele proiecte adoptate în ședința ordinară din 17.12.2020 a CL Afumati au fost urmatoarele:
  2. Ședința a debutat cu supunerea spre aprobare a procesului-verbal al sedintei anterioare, care ar fi trebuit prezentat prin citire în sedință de către secretarul general, potrivit disp. art.138 alin. 15 din Codul Administrativ. În conformitate cu dispozitiile articolului menționat anterior cei interesați pot contesta anumite neconcordanțe, or, prin neîndeplinirea acestei proceduri, consilierii au fost privați de dreptul respectiv prevazut de lege. Prin nesocotirea aspectelor legale amintite anterior consilierii puterii au votat procesul-verbal făcând, dacă mai era necesar, dovada unei lipse totale de conștiință față de principiile statului de drept.
  3. Următorul punct pe ordinea de zi a fost: supunerea spre aprobare a execuției bugetare pe semestrul 2;
  4. Rectificarea bugetului a fost al treilea punct prin care s-a propus acordarea unor sume pentru anumite investiții.

Pentru acest subpunct, precizările făcute verbal de către contabilul primăriei au fost extrem de vagi și nu au fost însoțite de documente comunicate în prealabil.

  1. Bursele scolare pentru anul 2021, au fost al 4- lea punct de analiză;
  2. Stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2021, al 5-lea punct iar
  3. Pretul apei si al serviciilor de canalizare din Afumati a fost ultimul punct de pe ordinea de zi.

După citirea tuturor subiectelor, fara informatii suplimentare cu privire la proiectul de hotarare si fara documente ce au stat la baza acestora, informatii care trebuiau să fie aduse la cunoștinta consilierilor locali, proiectele au fost susținute și adoptate în ședința publică, cu vot majoritar.

  1. A. După primele 6 puncte, ordinea de zi a fost suplimentată cu un numar de 10 subiecte, care au vizat aspecte de genul: delegare serviciu salubritate, tarife gunoi menajer, anularea unor obligatii accesorii, cadastru str. Alunului, reinnoire contracte de inchiriere, recuperare taxe si impozite restante de la persoane fizice si juridice, concurs pentru ocuparea unor functii publice.
  2. Tot la capitolul „Diverse” s-au supus votului „ajutoarele de urgență”, acordate în urma solicitărilor formulate de cetățeni pentru sume de 2000 de persoana. Doar pentru 4 din cele 5 ajutoare acordate, s-a reusit reținerea numele și cuantumul,urmatorilor:

– Velicu Vasile – 2000 lei;

– Dragnea Constantin – 2000 lei;

– Stefan Maria – 2000 lei si

– Dragu Gheorghe – 2000 lei.

Consilierii Partidului Verde au scos, din nou, în evidență modul greșit în care se supun spre aprobare ajutoarele, fără a avea cunoștință de persoana care solicită sprijinul financiar, de documentele atașate în susținerea cererii și de avizele sau rapoartele structurilor de specialitate din cadrul primăriei.

Motivarea refuzului primarului de punere la dispoziție a dosarului solicitantului, cu trimitere la confidențialitatea „diagnosticului” acestuia, nu poate fi acceptată în condițiile în care consilieri ar lua cunoștință de respectivele date similar ca ceilalți angajați din primărie care documentează cererile de ajutor, dacă aceasta se întâmplă în vreun fel. Așa cum angajatii primăriei sunt obligați să păstreze confidențialitatea respectivelor date, aceasta se poate impune și consilierilor prin semnarea unui angajament în acest sens. Acest din urma aspect ar putea duce la deblocarea imposibilității de a se putea formula o opinie pertinentă, în cunoștință de cauză, cu privire la cererea de ajutor. Astfel, s-ar evita votul în orb, așa cum se practica în prezent de către majoritate a consilierilor puterii, aceștia executând, de fapt, fără să analizeze, o „dispoziție” nescrisă a primarului.

III. La finalul dezbaterii tuturor subiectelor de pe ordinea de zi, s-a pus în discutie un alt subiect, care nu a fost mentionat nici pe convocator, nici când s-a suplimentat ordinea de zi.

Astfel, ni s-a adus la cunoștință solicitarea formulată de o societate comercială care doreste să facă un schimb de terenuri în comuna Afumati, pentru o suprafața de circa 60 ha. Terenul vizat de societate ar face parte, potrivit celor afirmate în ședință, din islazul comunei Afumați, localizarea suprafeței care se doreste a fi cedată la schimb de către firmă nefiind precizată. În același timp, ni s-a indicat că scopul schimbului ar fi unul de dezvoltare comerciala a societății respective.

Solicitarea schimbului de terenuri a fost susținută de doi reprezentati ai societatii respective în cadrul ședinței, aceștia insistand să obțină un acord pe loc, motivand, totodată, că au depus o cerere în acest sens încă din luna aprilie a acestui an.

Concluzionând, ne-am exprimat dezacordul asupra modalității prin care ni se solicită să ne pronunțăm asupra unor chestiuni foarte importante care tin de proprietatea publică locală, în condițiile în care nu ne-au fost puse la dispozitie documente, a faptului că subiectul nu a făcut parte legal din ordinea de zi, deși primaria are înregistrată o petitie în acest sens din luna aprilie.

În final, s-a solicitat de către consilierii Verzilor amânarea luării unei decizii, condiționat de punerea la dispozitie a întregii documentații. Dorim să subliniem, totodată, confuzia și neîncrederea creată în randul consilierilor PNL cu privire la acest subiect supus atenției de către primar.

De ce nu s-a pus in discutie pana acum acest subiect?

De ce nu au fost puse la dispozitie documentele depuse in aprilie?

De ce nu a fost pus pe ordinea de zi primita odata cu convocatorul si a venit cu acest proiect separat, desi avea solicitare din aprilie 2020?

De ce am face schimb 60 ha din islazul comunal, care are un regim special, ca si teren, si nu am retroceda din el terenurile celor care au sentinte judecatoresti si nu au fost pusi in posesie nici pana in prezent?

Unde se afla cele 60 de ha care trebuie sa le primeasca comuna Afumati la schimb?

Ce valoare financiara au terenurile oferite la schimb?

De ce nu se vrea transparenta?

Este ceva de ascuns?

Nu în ultimul rând, nu înțelegem lipsa de reacție și opinie a primarului cu privire la acest subiect, prin prisma faptului că, deși nu au fost solutionate toate cererile de retrocedare a terenurilor în baza legilor fondului funciar, acesta ne solicită părerea cu privire la cedarea unei suprafețe din patrimoniul localității.

Pentru domnia sa, contrar celor afirmate în campania electorală, sunt mai importante rezolvările problemelor unor societăți comerciale, în detrimentul celor care țin de drepturile legale ale cetățenilor pe care ar trebui să-i reprezinte, nesoluționate de mai bine de 30 de ani.

Va asigurăm că pentru noi, cei de la PARTIDUL VERDE, legalitatea și interesul comunității sunt si vor fi mai presus de orice alte aranjamente de conjunctură.

Suntem alături de cetățenii comunei și-i vom reprezenta cu toată responsabilitatea.