Viziunea noastra

Viitorul este VERDE!

       Politica ultimilor treizeci de ani a fost o politică a intereselor egoiste, a ignoranței față de nevoile și drepturilor cetăţenilor români, o politică de centralizare a puterii în stat. Prin urmare, sărăcia, lipsa de speranță și de încredere în forțele proprii au făcut ca cetățenii români să nu mai creadă într-un trai sub semnul demnității și al decenței.

       Politica Verde este o politică altfel, care își propune să elimine barierele care împiedică oamenii să-și decidă propriul destin. Noi nu dorim să preluăm puterea, ci să o redăm comunităților locale, pentru ca liderii aleși să poată fi controlați și trași la răspundere când este cazul.